Systemy prowadzenia GPS PILOT

Dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Bezpośrednio na polu.

Nawet najlepszy operator nie jest w stanie zawsze mieć wszystkiego na oku.

Systemy kierowania GPS PILOT

Systemy prowadzenia GPS PILOT

Dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Bezpośrednio na polu.

Nawet najlepszy operator nie jest w stanie zawsze mieć wszystkiego na oku.

Systemy prowadzenia GPS PILOT.

Dziesięć argumentów przemawiających za taką inwestycją.

W pełni automatyczne prowadzenie równoległe z CLAAS:

 • Redukuje koszty paliwa, pracy, materiału siewnego, środków ochrony roślin i nawozów
 • Poprawia efektywność i produktywność wszystkich czynności roboczych
 • Maksymalizuje wykorzystanie i wydłuża trwałość maszyny
 • Redukuje stres i odciąża operatora
 • Optymalizuje wykorzystanie szerokości roboczej
 • Zdecydowanie poprawia jakość pracy
 • Umożliwia porównywalną pracę przez 24 godziny na dobę – także w nocy i w trudnych warunkach pogodowych
 • Nadaje się do każdej maszyny prowadzonej hydraulicznie
 • Pozostawia operatorowi więcej czasu na optymalizację maszyn roboczych
 • Zapewnia wyższy zysk ekonomiczny

Zalety dla operatora.

Dla wielu operatorów systemy prowadzenia stanowią obecnie niezbędną pomocą w codziennej pracy. Dzięki nim osiąganie wysokiej precyzji z dokładnością do centymetrów nie jest już sztuką. GPS PILOT od CLAAS to wsparcie zarówno na polu, jak i użytkach zielonych.

 • Każdy ślad jest tak samo dokładny, jak poprzedni
 • Wykorzystanie pełnej szerokości roboczej
 • Zredukowane pokrycie przejazdów
 • Więcej czasu na optymalizację maszyn roboczych

Co oznacza dokładność większa o 5%?

Na przykład o 5% większa dokładność przy prowadzeniu GPS oznacza oszczędność 5% całkowitych kosztów. Przy kosztach produkcji w wysokości 4000 PLN na hektar pszenicy można zmniejszyć wydatki nawet o 200 PLN na hektar. Inwestycja zwraca się często już po dwóch do trzech lat.

 • Wykluczenie odpowiedzialności

  Sygnały korekcyjne.

  Należy pamiętać, że nie każdy wariant jest dostępny w każdym kraju. Proszę zasięgnąć informacji u swojego partnera handlowego.

  EGNOS jest usługą, która w Europie jest dostępna bezpłatnie. WAAS to porównywalna usługa w Ameryce Północnej. Prosimy pamiętać, że przy obu systemach może dojść do przesunięcia śladów przejazdu (dryfowanie satelitów) w czasie. Te systemy nie nadają się do pracy z flotą maszyn (np. przy zbiorach kombajnami). Dane dotyczące dokładności odnoszą się do dokładności odbiorników GPS na maszynie w optymalnych warunkach. Wszystkie dane są wartościami maksymalnymi. Dokładność ślad do śladu i dokładność absolutna będą się różnić pomiędzy sobą. Dokładność ślad do śladu w 95% przypadków definiuje dokładność sąsiednich przejazdów w odcinku czasowym 15 min. w stosunku do śladu referencyjnego. Dokładność absolutna podaje, z jaką dokładnością określona pozycja może być ponownie znajdowana w późniejszym czasie. Rzeczywista dokładność całego systemu może odbiegać od podanych wyżej dokładności. Jest ona zależna od wpływów różnych wielkości, jak np. czynników dotyczących pojazdów (rozstaw osi, balastowanie, kalibracja itd.) lub maszyn (ściąganie boczne, ustawienie, urządzenia zamontowane z przodu pojazdu itd.) oraz warunków polowych / właściwości gleby.

  Ceny odpowiednich usług są zależne od regionu i oferenta usługi. Przy usługach przesyłu danych korekcyjnych dostarczanych przez sieć telefonii komórkowej ich użyteczność jest zależna od pokrycia terenu przez sygnał operatora sieci telefonii komórkowej. CLAAS nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za okoliczności i zdarzenia leżące poza zakresem wpływów CLAAS. Mogą to być np. zakłócenia pojawiające się w atmosferze / troposferze / jonosferze, awarie, usterki lub niewystarczająca dostępność satelitów systemów globalnej nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS, GALILEO) oraz ich naziemnych stacji referencyjnych, a także satelitów oferentów danych korekcyjnych (EGNOS, OMNISTAR itd.). E-DIF jest opatentowanym algorytmem korekcyjnym, stosowanym wyłącznie w standardzie satelitów GPS do wyliczania współczynnika korekcyjnego. Tym samym E-DIF stanowi na całym świecie alternatywę korekcyjną dla segmentu dokładności bazowej i w zakresie kilku minut jest porównywalny z aplikacją ślad do śladu dla usług SBAS (EGNOS, WAAS itd.).

  Tym samym E-DIF może być wykorzystywany wyłącznie do systemów z jazdą łączącą ślady (ślad do śladu). E-DIF całkowicie nie nadaje się do pracy w zagonach, w aplikacjach Controlled-Traffic oraz do jazdy w kolumnach pojazdów (np. przy zbiorze kombajnami). Nie jest też możliwe zaznaczenie punktów dla absolutnego ustalenia pozycji. Przesunięcia śladów (dryfowanie satelitów) powodowane długimi przerwami w pracy mogą być korygowane poprzez funkcję Update (ustalenie punktu referencyjnego).